Izjava o privatnosti

Ažurirano 01.01.2023.
PROČITAJTE IZJAVU O PRIVATNOSTI PRIJE PRISTUPA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE.

1. Što obuhvaća Izjava o Privatnosti

Izjava o privatnosti odnosi se na podatke koje eCheckin prikuplja i/ili obrađuje kada koristite:

Kroz ovu Izjavu u daljnjem tekstu koristit ćemo termin Usluge kao zajednički naziv za usluge koje pružamo kroz web stranice i mobilne aplikacije.

Izjava objašnjava:

Tko i što su eCheckin, Rollnica i LIGHTHOUSE SOLUTIONS

eCheckin, obrt za informatičke usluge, vl. Tomislav Krpan u Osijeku, Opatijska 61, OIB: 81046592830 i Rollnica, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ana Antunović u Osijeku, OIB: 65542188461 i LIGHTHOUSE SOLUTIONS, obrt za računalno programiranje, vl. Željka Kiš Slivar u Orahovici, OIB: 50700261124 (u daljnjem tekstu Vlasnik) jesu vlasnici inCheckin mobilnih aplikacija i web stranica incheckin.hr.

inCheckin aplikacije su aplikacije za evidenciju gostiju u eVisitor sustav.

Aplikacije možete koristiti kao Pružatelj usluge smještaja i tada trebate kod nas imati, kroz aplikaciju registriran, korisnički račun. Pružatelj usluge smještaja koji ima kod nas registriran korisnički račun u daljnjem tekstu zvat će se Korisnik.

3. Što je eVisitor i zašto prijava gostiju na njega?

Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve usluge), dužan prikupiti i u jedinstveni sustav prijave i odjave turista, eVisitor, unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja koristi uslugu smještaja (gost/turist):
 1. Prezime i ime
 2. Mjesto, država i datum rođenja
 3. Državljanstvo
 4. Vrsta i broj isprave o identitetu
 5. Prebivalište (boravište) i adresa
 6. Spol
 7. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
 8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

4. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo i s kojom svrhom

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke korisnika i gostiju koje nam dostave Korisnici.

Dodatno, automatski prikupljamo i obrađujemo statističke podatke o korištenju naših Usluga.


4.1. Podaci gosta

Osobne podatke gosta, navedene pod točkom 3. ove Izjave, prikuplja samo Korisnik. Mi ih obrađujemo isključivo u svrhu izvršavanja prijave gosta na eVisitor sustav.

U slučaju da su podaci gosta unešeni u mobilnu aplikaciju navedene podatke obrađujemo na način da ih transparentno i bez zadržavanja na našem serveru proslijeđujemo na eVisitor sustav kada Korisnik unutar aplikacije napravi akciju “Prijavi gosta”.

Podaci unešeni u mobilnu aplikaciju mogu se u njoj zadržati sve dok ih Korisnik ne obriše. Aplikacija ima opciju automatskog brisanja podataka iz telefona odmah nakon uspješne prijave gosta.

Podatke gosta NE zadržavamo na našem serveru.


4.2. Podaci korisnika

Osobne podatke Korisnika prikupljamo i obrađujemo samo onda kada su potrebne za pružanje Usluga. Primjerice izrada korisničkog računa, podaci za izdavanje računa prilikom naplate, komunikacija s Korisnikom.

Prikupljamo sljedeće osobne podatke Korisnika:

 1. Podaci za registraciju korisničkog računa (email i lozinka)
 2. Podaci potrebni za izdavanje računa prilikom naplate usluge (OIB, Ime/Naziv, Adresa)
 3. Podaci eVisitor računa (OIB i lozinka)

Podatke pod točkom 1 i 2 obrađujemo i zadržavamo u našoj bazi podataka trajno do zahtjeva za brisanjem pojedinog podatka ili do zahtjeva za terminacijom Korisničkog računa (točka 6).

Podatke pod točkom 3. (podaci evisitor računa) NE zadržavamo u našoj bazi podataka. Zadržavamo samo njihove kriptirane otiske (engl. hash).

Automatski prikupljamo i obrađujemo podatke o vrsti operativnog sustava i mobilnog uređaja na kojima se koriste Usluge te statističke podatke o aktivnosti Korisnika (broj prijava, odjava i poništenja prijava gostiju).

Također zadržavamo podatke, prijedloge, savjete i upite koje nam svojevoljno dostavite na email.

5. Zadržavanje i zaštita podataka

Podatke gosta NE zadržavamo na našem serveru.

Podatke gosta može zadržati samo Korisnik na svom vlastitom uređaju unutar mobilne aplikacije.

Podatke Korisnika o korisničkom računu zadržavamo do obrađenog zahtjeva za terminacijom korisničkog računa.

Sve podatke Korisnika o eVisitor računu ne spremamo u sirovom obliku, već kriptiramo te u bazi zadržavamo samo njihove kriptirane otiske (engl. hash).

6. Terminacija korisničkog računa

Terminaciju korisničkog računa treba zatražit pisanim zahtjevom na email office@incheckin.hr Korisnički račun će biti terminiran u roku od 7 dana od zaprimljenog zahtjeva. Brisanje računa podrazumjeva brisanje svih podataka vezanih za korisnički račun iz baze podataka web servera.

Zadržani će biti jedino statistički podaci o broju prijava, i navikama korisnika, no oni neće biti u nikakvoj vezi s korisnikom koji ih je ostvario, već će ostati spremljeni kao da ih je unio anonimni korisnik.

7. Dijeljenje podataka

Osobne podatke naših Korisnika ne prodajemo.

Informacije o Korisnicima dijelimo samo u ograničenim okolnostima, koje su navedene u nastavku, uz odgovarajuće mjere zaštitite:

8. Promjene Izjave o Privatnosti

Vlasnik zadržava pravo izmjene ove Izjave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Revidiranu verziju Izjave će objaviti na ovoj stranici s datumom ažuriranja na vrhu. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Daljnja upotreba Usluga nakon promjene Izjave predstavljat će pristanak na takve izmjene.

9. Odgovornosti

Vlasnik kontrolira obradu osobnih podataka prikupljenih u svrhu pružanja Usluge.

U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti pristup vlastitim podacima, izmjenu ili brisanje netočnih podataka, kao i ograničenje ili prigovor na obradu iz pravnih razloga, te pravo na prijenos podataka.

Da biste ostvarili ta prava, ažurirali svoje osobne podatke ili dobili odgovore na sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka kroz inCheckin aplikaciju, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte na adresu office@incheckin.hr

Pritužbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka od strane Društva mogu se također uputiti nadležnom tijelu za zaštitu podataka u Hrvatskoj (AZOP).